<![CDATA[Trassa E-95]]> http://trassae95.com/razdeljnyanskij/news copyright © trassa e-95 2012 ru Thu, 24 Jan 2019 06:00:53 +0200 http://trassae95.com/img/logo_ya.jpg <![CDATA[Trassa E-95]]> http://trassae95.com/razdeljnyanskij/news <![CDATA[Одесская область примет фестиваль вертепов и колядок]]> http://trassae95.com/razdeljnyanskij/news/2019/01/08/odesskaya-oblastj-primet-festivalj-vertepov-i-kolyadok-50700.html Tue, 08 Jan 2019 18:23:42 +0200 http://trassae95.com/razdeljnyanskij/news/2019/01/08/odesskaya-oblastj-primet-festivalj-vertepov-i-kolyadok-50700.html <![CDATA[Житель Раздельнянского района пойдет под суд за отказ от прохождения срочной службы]]> http://trassae95.com/razdeljnyanskij/news/2019/01/05/zhitelj-razdeljnyanskogo-rajona-pojdet-pod-sud-za-otkaz-ot-prohozhdeniya-srochnoj-sluzhby-50661.html Sat, 05 Jan 2019 09:15:05 +0200 http://trassae95.com/razdeljnyanskij/news/2019/01/05/zhitelj-razdeljnyanskogo-rajona-pojdet-pod-sud-za-otkaz-ot-prohozhdeniya-srochnoj-sluzhby-50661.html <![CDATA[Суд в Одесской области приговорил военнослужащего к 11 годам тюрьмы за убийство]]> http://trassae95.com/razdeljnyanskij/news/2018/12/17/sud-v-odesskoj-oblasti-prigovoril-voennosluzhacshego-k-11-godam-tyurjmy-za-ubijstvo-50387.html Mon, 17 Dec 2018 19:29:53 +0200 http://trassae95.com/razdeljnyanskij/news/2018/12/17/sud-v-odesskoj-oblasti-prigovoril-voennosluzhacshego-k-11-godam-tyurjmy-za-ubijstvo-50387.html <![CDATA[Двухлетний ребенок погиб во время пожара в Раздельнянском районе]]> http://trassae95.com/razdeljnyanskij/news/2018/12/11/dvuhletnij-rebenok-pogib-vo-vremya-pozhara-v-razdeljnyanskom-rajone-50266.html Tue, 11 Dec 2018 13:52:55 +0200 http://trassae95.com/razdeljnyanskij/news/2018/12/11/dvuhletnij-rebenok-pogib-vo-vremya-pozhara-v-razdeljnyanskom-rajone-50266.html <![CDATA[Преступник из Раздельнянского района Одесщины совершал кражи, в которые вовлек несовершеннолетнего]]> http://trassae95.com/razdeljnyanskij/news/2018/11/28/prestupnik-iz-razdeljnyanskogo-rajona-odescshiny-sovershal-krazhi-v-kotorye-vovlek-nesovershennoletnego-50004.html Wed, 28 Nov 2018 13:21:10 +0200 http://trassae95.com/razdeljnyanskij/news/2018/11/28/prestupnik-iz-razdeljnyanskogo-rajona-odescshiny-sovershal-krazhi-v-kotorye-vovlek-nesovershennoletnego-50004.html <![CDATA[Десятилетний мальчик погиб, играя дома, на шведской стенке, в Раздельнянском районе]]> http://trassae95.com/razdeljnyanskij/news/2018/11/17/desyatiletnij-maljchik-pogib-igraya-doma-na-shvedskoj-stenke-v-razdeljnyanskom-rajone-49787.html Sat, 17 Nov 2018 10:26:28 +0200 http://trassae95.com/razdeljnyanskij/news/2018/11/17/desyatiletnij-maljchik-pogib-igraya-doma-na-shvedskoj-stenke-v-razdeljnyanskom-rajone-49787.html <![CDATA[Домашний тиран из Раздельнянского района держал жену под домашним арестом]]> http://trassae95.com/razdeljnyanskij/news/2018/11/15/domashnij-tiran-iz-razdeljnyanskogo-rajona-derzhal-zhenu-pod-domashnim-arestom-49756.html Thu, 15 Nov 2018 13:57:54 +0200 http://trassae95.com/razdeljnyanskij/news/2018/11/15/domashnij-tiran-iz-razdeljnyanskogo-rajona-derzhal-zhenu-pod-domashnim-arestom-49756.html <![CDATA[Мини-футбольная площадка появилась на территории школы в Раздельной]]> http://trassae95.com/razdeljnyanskij/news/2018/10/30/mini-futboljnaya-plocshadka-poyavilasj-na-territorii-shkoly-v-razdeljnoj-49428.html Tue, 30 Oct 2018 16:15:06 +0200 http://trassae95.com/razdeljnyanskij/news/2018/10/30/mini-futboljnaya-plocshadka-poyavilasj-na-territorii-shkoly-v-razdeljnoj-49428.html <![CDATA[Общественники Раздельной пытаются вразумить земляков, отравляющих соседей дымом сжигаемой листвы]]> http://trassae95.com/razdeljnyanskij/news/2018/10/22/obcshestvenniki-razdeljnoj-pytayutsya-vrazumitj-zemlyakov-otravlyayucshih-sosedej-dymom-szhigaemoj-listvy-49265.html Mon, 22 Oct 2018 15:53:48 +0300 http://trassae95.com/razdeljnyanskij/news/2018/10/22/obcshestvenniki-razdeljnoj-pytayutsya-vrazumitj-zemlyakov-otravlyayucshih-sosedej-dymom-szhigaemoj-listvy-49265.html <![CDATA[Спасатели обнаружили в Раздельнянском районе скопление взрывоопасных предметов времен войны]]> http://trassae95.com/razdeljnyanskij/news/2018/10/12/spasateli-obnaruzhili-v-razdeljnyanskom-rajone-skoplenie-vzryvoopasnyh-predmetov-vremen-vojny-49098.html Fri, 12 Oct 2018 16:59:54 +0300 http://trassae95.com/razdeljnyanskij/news/2018/10/12/spasateli-obnaruzhili-v-razdeljnyanskom-rajone-skoplenie-vzryvoopasnyh-predmetov-vremen-vojny-49098.html <![CDATA[Ремонт проблемных участков дороги начался в Раздельнянском районе]]> http://trassae95.com/razdeljnyanskij/news/2018/10/11/remont-problemnyh-uchastkov-dorogi-nachalsya-v-razdeljnyanskom-rajone-49072.html Thu, 11 Oct 2018 15:53:52 +0300 http://trassae95.com/razdeljnyanskij/news/2018/10/11/remont-problemnyh-uchastkov-dorogi-nachalsya-v-razdeljnyanskom-rajone-49072.html <![CDATA[Ремонт трассы Р-33 начался, но местные жители жалуются на пыль]]> http://trassae95.com/razdeljnyanskij/news/2018/09/24/remont-trassy-r-33-nachalsya-no-mestnye-zhiteli-zhaluyutsya-na-pylj-48709.html Mon, 24 Sep 2018 13:11:42 +0300 http://trassae95.com/razdeljnyanskij/news/2018/09/24/remont-trassy-r-33-nachalsya-no-mestnye-zhiteli-zhaluyutsya-na-pylj-48709.html <![CDATA[Пять суток блокады трассы в Одесской области: акция протеста разрослась, перекинувшись на Раздельную]]> http://trassae95.com/razdeljnyanskij/news/2018/09/15/pyatj-sutok-blokady-trassy-v-odesskoj-oblasti-akciya-protesta-razroslasj-perekinuvshisj-na-razdeljnuyu-48554.html Sat, 15 Sep 2018 18:06:09 +0300 http://trassae95.com/razdeljnyanskij/news/2018/09/15/pyatj-sutok-blokady-trassy-v-odesskoj-oblasti-akciya-protesta-razroslasj-perekinuvshisj-na-razdeljnuyu-48554.html <![CDATA[Налоговики накрыли крупную подпольную обувную фабрику в Одесской области]]> http://trassae95.com/razdeljnyanskij/news/2018/09/07/nalogoviki-nakryli-krupnuyu-podpoljnuyu-obuvnuyu-fabriku-v-odesskoj-oblasti-48380.html Fri, 07 Sep 2018 09:56:12 +0300 http://trassae95.com/razdeljnyanskij/news/2018/09/07/nalogoviki-nakryli-krupnuyu-podpoljnuyu-obuvnuyu-fabriku-v-odesskoj-oblasti-48380.html <![CDATA[Спасатели пытаются запретить жителям Раздельной купаться в местном пруду ]]> http://trassae95.com/razdeljnyanskij/news/2018/08/20/spasateli-pytayutsya-zapretitj-zhitelyam-razdeljnoj-kupatjsya-v-mestnom-prudu-48017.html Mon, 20 Aug 2018 12:09:20 +0300 http://trassae95.com/razdeljnyanskij/news/2018/08/20/spasateli-pytayutsya-zapretitj-zhitelyam-razdeljnoj-kupatjsya-v-mestnom-prudu-48017.html <![CDATA[Руководитель военно-патриотического лагеря возглавил общественный совет при Раздельнянской РГА]]> http://trassae95.com/razdeljnyanskij/news/2018/08/08/rukovoditelj-voenno-patrioticheskogo-lagerya-vozglavil-obcshestvennyj-sovet-pri-razdeljnyanskoj-rga-47776.html Wed, 08 Aug 2018 11:50:23 +0300 http://trassae95.com/razdeljnyanskij/news/2018/08/08/rukovoditelj-voenno-patrioticheskogo-lagerya-vozglavil-obcshestvennyj-sovet-pri-razdeljnyanskoj-rga-47776.html <![CDATA[Одесщина примет первый открытый фестиваль меда]]> http://trassae95.com/razdeljnyanskij/news/2018/08/07/odescshina-primet-pervyj-otkrytyj-festivalj-meda-47754.html Tue, 07 Aug 2018 12:37:24 +0300 http://trassae95.com/razdeljnyanskij/news/2018/08/07/odescshina-primet-pervyj-otkrytyj-festivalj-meda-47754.html <![CDATA[Власти Раздельнянского района подарили на свадьбу сироте жилье]]> http://trassae95.com/razdeljnyanskij/news/2018/08/06/vlasti-razdeljnyanskogo-rajona-podarili-na-svadjbu-sirote-zhilje-47728.html Mon, 06 Aug 2018 12:58:14 +0300 http://trassae95.com/razdeljnyanskij/news/2018/08/06/vlasti-razdeljnyanskogo-rajona-podarili-na-svadjbu-sirote-zhilje-47728.html <![CDATA[Четыре автомобиля сгорели в гараже в Раздельнянском районе]]> http://trassae95.com/razdeljnyanskij/news/2018/08/03/chetyre-avtomobilya-sgoreli-v-garazhe-v-razdeljnyanskom-rajone-47689.html Fri, 03 Aug 2018 13:44:20 +0300 http://trassae95.com/razdeljnyanskij/news/2018/08/03/chetyre-avtomobilya-sgoreli-v-garazhe-v-razdeljnyanskom-rajone-47689.html <![CDATA[Власти Раздельнянского района просят Киев срочно выделить деньги по трем направлениям]]> http://trassae95.com/razdeljnyanskij/news/2018/07/27/vlasti-razdeljnyanskogo-rajona-prosyat-kiev-srochno-vydelitj-denjgi-po-trem-napravleniyam-47554.html Fri, 27 Jul 2018 16:50:14 +0300 http://trassae95.com/razdeljnyanskij/news/2018/07/27/vlasti-razdeljnyanskogo-rajona-prosyat-kiev-srochno-vydelitj-denjgi-po-trem-napravleniyam-47554.html <![CDATA[Раздельнянский райсовет Одесской области хочет выразить недоверие главе РГА]]> http://trassae95.com/razdeljnyanskij/news/2018/07/25/razdeljnyanskij-rajsovet-odesskoj-oblasti-hochet-vyrazitj-nedoverie-glave-rga-47503.html Wed, 25 Jul 2018 14:50:43 +0300 http://trassae95.com/razdeljnyanskij/news/2018/07/25/razdeljnyanskij-rajsovet-odesskoj-oblasti-hochet-vyrazitj-nedoverie-glave-rga-47503.html <![CDATA[Правоохранители поймали на рынке в Раздельной торговца оружием]]> http://trassae95.com/razdeljnyanskij/news/2018/06/19/pravoohraniteli-pojmali-na-rynke-v-razdeljnoj-torgovca-oruzhiem-46819.html Tue, 19 Jun 2018 14:52:17 +0300 http://trassae95.com/razdeljnyanskij/news/2018/06/19/pravoohraniteli-pojmali-na-rynke-v-razdeljnoj-torgovca-oruzhiem-46819.html <![CDATA[Автомобиль взорвался в Одесской области: пострадали три человека]]> http://trassae95.com/razdeljnyanskij/news/2018/06/08/avtomobilj-vzorvalsya-v-odesskoj-oblasti-postradali-tri-cheloveka-46615.html Fri, 08 Jun 2018 12:01:18 +0300 http://trassae95.com/razdeljnyanskij/news/2018/06/08/avtomobilj-vzorvalsya-v-odesskoj-oblasti-postradali-tri-cheloveka-46615.html <![CDATA[Городок бывшей воинской части в Одесской области летом превратится в детский патриотический лагерь]]> http://trassae95.com/razdeljnyanskij/news/2018/06/06/gorodok-byvshej-voinskoj-chasti-v-odesskoj-oblasti-letom-prevratitsya-v-detskij-patrioticheskij-lagerj-46568.html Wed, 06 Jun 2018 12:45:53 +0300 http://trassae95.com/razdeljnyanskij/news/2018/06/06/gorodok-byvshej-voinskoj-chasti-v-odesskoj-oblasti-letom-prevratitsya-v-detskij-patrioticheskij-lagerj-46568.html <![CDATA[Спасатели и полицейские отыскали рыбака, который сутки блуждал в плавнях]]> http://trassae95.com/razdeljnyanskij/news/2018/05/29/spasateli-i-policejskie-otyskali-rybaka-kotoryj-sutki-bluzhdal-v-plavnyah-46412.html Tue, 29 May 2018 17:27:47 +0300 http://trassae95.com/razdeljnyanskij/news/2018/05/29/spasateli-i-policejskie-otyskali-rybaka-kotoryj-sutki-bluzhdal-v-plavnyah-46412.html <![CDATA[Огонь уничтожил 6,5 га растительности в Раздельнянском районе]]> http://trassae95.com/razdeljnyanskij/news/2018/05/23/ogonj-unichtozhil-65-ga-rastiteljnosti-v-razdeljnyanskom-rajone-46293.html Wed, 23 May 2018 11:11:37 +0300 http://trassae95.com/razdeljnyanskij/news/2018/05/23/ogonj-unichtozhil-65-ga-rastiteljnosti-v-razdeljnyanskom-rajone-46293.html <![CDATA[Гараж и автомобиль сгорели в Раздельнянском районе]]> http://trassae95.com/razdeljnyanskij/news/2018/05/18/garazh-i-avtomobilj-sgoreli-v-razdeljnyanskom-rajone-46201.html Fri, 18 May 2018 16:14:43 +0300 http://trassae95.com/razdeljnyanskij/news/2018/05/18/garazh-i-avtomobilj-sgoreli-v-razdeljnyanskom-rajone-46201.html <![CDATA[Сотрудница налоговой в Раздельнянском районе Одесщины требовала регулярные взятки от предпринимателя]]> http://trassae95.com/razdeljnyanskij/news/2018/05/15/sotrudnica-nalogovoj-v-razdeljnyanskom-rajone-odescshiny-trebovala-regulyarnye-vzyatki-ot-predprinimatelya-46117.html Tue, 15 May 2018 10:58:03 +0300 http://trassae95.com/razdeljnyanskij/news/2018/05/15/sotrudnica-nalogovoj-v-razdeljnyanskom-rajone-odescshiny-trebovala-regulyarnye-vzyatki-ot-predprinimatelya-46117.html <![CDATA[Дорожные рабочие после праздников начнут восстановление трассы Кучурган-Маяки-Овидиополь]]> http://trassae95.com/razdeljnyanskij/news/2018/04/06/dorozhnye-rabochie-posle-prazdnikov-nachnut-vosstanovlenie-trassy-kuchurgan-mayaki-ovidiopolj-45456.html Fri, 06 Apr 2018 13:46:39 +0300 http://trassae95.com/razdeljnyanskij/news/2018/04/06/dorozhnye-rabochie-posle-prazdnikov-nachnut-vosstanovlenie-trassy-kuchurgan-mayaki-ovidiopolj-45456.html <![CDATA[Мать с младенцем и трое мужчин пытались ночью пересечь границу в Одесской области]]> http://trassae95.com/razdeljnyanskij/news/2018/04/05/matj-s-mladencem-i-troe-muzhchin-pytalisj-nochjyu-peresechj-granicu-v-odesskoj-oblasti-45432.html Thu, 05 Apr 2018 14:51:39 +0300 http://trassae95.com/razdeljnyanskij/news/2018/04/05/matj-s-mladencem-i-troe-muzhchin-pytalisj-nochjyu-peresechj-granicu-v-odesskoj-oblasti-45432.html <![CDATA[Груженый бензовоз съехал в кювет в Одесской области]]> http://trassae95.com/razdeljnyanskij/news/2018/02/08/gruzhenyj-benzovoz-sjehal-v-kyuvet-v-odesskoj-oblasti-44263.html Thu, 08 Feb 2018 09:26:55 +0200 http://trassae95.com/razdeljnyanskij/news/2018/02/08/gruzhenyj-benzovoz-sjehal-v-kyuvet-v-odesskoj-oblasti-44263.html <![CDATA[Человек погиб в результате бытового пожара в селе на Одесщине (фото)]]> http://trassae95.com/razdeljnyanskij/news/2018/02/04/chelovek-pogib-v-rezuljtate-bytovogo-pozhara-v-sele-na-odescshine-foto-44180.html Sun, 04 Feb 2018 11:37:52 +0200 http://trassae95.com/razdeljnyanskij/news/2018/02/04/chelovek-pogib-v-rezuljtate-bytovogo-pozhara-v-sele-na-odescshine-foto-44180.html <![CDATA[Банда из пяти человек напала на водителя и угнала автомобиль в Раздельнянском районе]]> http://trassae95.com/razdeljnyanskij/news/2017/12/20/banda-iz-pyati-chelovek-napala-na-voditelya-i-ugnala-avtomobilj-v-razdeljnyanskom-rajone-43412.html Wed, 20 Dec 2017 18:10:15 +0200 http://trassae95.com/razdeljnyanskij/news/2017/12/20/banda-iz-pyati-chelovek-napala-na-voditelya-i-ugnala-avtomobilj-v-razdeljnyanskom-rajone-43412.html <![CDATA[Новый стадион открылся в селе Раздельнянского района]]> http://trassae95.com/razdeljnyanskij/news/2017/12/20/novyj-stadion-otkrylsya-v-sele-razdeljnyanskogo-rajona-43411.html Wed, 20 Dec 2017 17:42:27 +0200 http://trassae95.com/razdeljnyanskij/news/2017/12/20/novyj-stadion-otkrylsya-v-sele-razdeljnyanskogo-rajona-43411.html <![CDATA[Целая семья погибла в Раздельной из-за утечки газа в частном доме]]> http://trassae95.com/razdeljnyanskij/news/2017/12/20/celaya-semjya-pogibla-v-razdeljnoj-iz-za-utechki-gaza-v-chastnom-dome-43405.html Wed, 20 Dec 2017 14:58:09 +0200 http://trassae95.com/razdeljnyanskij/news/2017/12/20/celaya-semjya-pogibla-v-razdeljnoj-iz-za-utechki-gaza-v-chastnom-dome-43405.html <![CDATA[Раздельнянский район получил миллион на ремонт дороги]]> http://trassae95.com/razdeljnyanskij/news/2017/12/14/razdeljnyanskij-rajon-poluchil-million-na-remont-dorogi-43281.html Thu, 14 Dec 2017 10:56:06 +0200 http://trassae95.com/razdeljnyanskij/news/2017/12/14/razdeljnyanskij-rajon-poluchil-million-na-remont-dorogi-43281.html <![CDATA[Жители Раздельной первыми в Украине смогут купить автобусные билеты в железнодорожных кассах]]> http://trassae95.com/razdeljnyanskij/news/2017/12/11/zhiteli-razdeljnoj-pervymi-v-ukraine-smogut-kupitj-avtobusnye-bilety-v-zheleznodorozhnyh-kassah-43208.html Mon, 11 Dec 2017 14:25:56 +0200 http://trassae95.com/razdeljnyanskij/news/2017/12/11/zhiteli-razdeljnoj-pervymi-v-ukraine-smogut-kupitj-avtobusnye-bilety-v-zheleznodorozhnyh-kassah-43208.html <![CDATA[Активисты снова перекрыли дорогу в Раздельнянском районе с требованием отремонтировать ее]]> http://trassae95.com/razdeljnyanskij/news/2017/12/05/aktivisty-snova-perekryli-dorogu-v-razdeljnyanskom-rajone-s-trebovaniem-otremontirovatj-ee-43103.html Tue, 05 Dec 2017 17:12:28 +0200 http://trassae95.com/razdeljnyanskij/news/2017/12/05/aktivisty-snova-perekryli-dorogu-v-razdeljnyanskom-rajone-s-trebovaniem-otremontirovatj-ee-43103.html <![CDATA[Прокурор из Одесской области попался на взятке в 500 долларов США]]> http://trassae95.com/razdeljnyanskij/news/2017/11/25/prokuror-iz-odesskoj-oblasti-popalsya-na-vzyatke-v-500-dollarov-ssha-42902.html Sat, 25 Nov 2017 13:38:39 +0200 http://trassae95.com/razdeljnyanskij/news/2017/11/25/prokuror-iz-odesskoj-oblasti-popalsya-na-vzyatke-v-500-dollarov-ssha-42902.html <![CDATA[Женщина и ребенок пострадали при пожаре в Раздельной]]> http://trassae95.com/razdeljnyanskij/news/2017/11/21/zhencshina-i-rebenok-postradali-pri-pozhare-v-razdeljnoj-42801.html Tue, 21 Nov 2017 10:51:28 +0200 http://trassae95.com/razdeljnyanskij/news/2017/11/21/zhencshina-i-rebenok-postradali-pri-pozhare-v-razdeljnoj-42801.html <![CDATA[Три ученика школы Раздельнянского района Одесской области заболели гепатитом]]> http://trassae95.com/razdeljnyanskij/news/2017/11/09/tri-uchenika-shkoly-razdeljnyanskogo-rajona-odesskoj-oblasti-zaboleli-gepatitom-42586.html Thu, 09 Nov 2017 19:38:28 +0200 http://trassae95.com/razdeljnyanskij/news/2017/11/09/tri-uchenika-shkoly-razdeljnyanskogo-rajona-odesskoj-oblasti-zaboleli-gepatitom-42586.html <![CDATA[У границы в Одесской области задержали незаконного лесоруба]]> http://trassae95.com/razdeljnyanskij/news/2017/09/06/u-granicy-v-odesskoj-oblasti-zaderzhali-nezakonnogo-lesoruba-41232.html Wed, 06 Sep 2017 18:23:34 +0300 http://trassae95.com/razdeljnyanskij/news/2017/09/06/u-granicy-v-odesskoj-oblasti-zaderzhali-nezakonnogo-lesoruba-41232.html <![CDATA[Город Раздельная хочет "прирасти" шестью соседними селами]]> http://trassae95.com/razdeljnyanskij/news/2017/09/01/gorod-razdeljnaya-hochet-prirasti-shestjyu-sosednimi-selami-41134.html Fri, 01 Sep 2017 12:12:00 +0300 http://trassae95.com/razdeljnyanskij/news/2017/09/01/gorod-razdeljnaya-hochet-prirasti-shestjyu-sosednimi-selami-41134.html <![CDATA[Кафе в Одесской области готовило обеды для школьников в антисанитарных условиях (фото)]]> http://trassae95.com/razdeljnyanskij/news/2017/08/31/kafe-v-odesskoj-oblasti-gotovilo-obedy-dlya-shkoljnikov-v-antisanitarnyh-usloviyah-foto-41115.html Thu, 31 Aug 2017 15:28:07 +0300 http://trassae95.com/razdeljnyanskij/news/2017/08/31/kafe-v-odesskoj-oblasti-gotovilo-obedy-dlya-shkoljnikov-v-antisanitarnyh-usloviyah-foto-41115.html <![CDATA[Иностранец пытался подкупить пограничников в Одесской области]]> http://trassae95.com/razdeljnyanskij/news/2017/08/20/inostranec-pytalsya-podkupitj-pogranichnikov-v-odesskoj-oblasti-40884.html Sun, 20 Aug 2017 16:57:19 +0300 http://trassae95.com/razdeljnyanskij/news/2017/08/20/inostranec-pytalsya-podkupitj-pogranichnikov-v-odesskoj-oblasti-40884.html <![CDATA[Жительница Одесской области бросила своего новорожденного ребенка в пакете в недостроенном доме]]> http://trassae95.com/razdeljnyanskij/news/2017/08/04/zhiteljnica-odesskoj-oblasti-brosila-svoego-novorozhdennogo-rebenka-v-pakete-v-nedostroennom-dome-40557.html Fri, 04 Aug 2017 10:23:58 +0300 http://trassae95.com/razdeljnyanskij/news/2017/08/04/zhiteljnica-odesskoj-oblasti-brosila-svoego-novorozhdennogo-rebenka-v-pakete-v-nedostroennom-dome-40557.html <![CDATA[В Одесской области горел сосновый лес - его тушили с самолетов]]> http://trassae95.com/razdeljnyanskij/news/2017/08/04/v-odesskoj-oblasti-gorel-sosnovyj-les-ego-tushili-s-samoletov-40554.html Fri, 04 Aug 2017 09:30:57 +0300 http://trassae95.com/razdeljnyanskij/news/2017/08/04/v-odesskoj-oblasti-gorel-sosnovyj-les-ego-tushili-s-samoletov-40554.html <![CDATA[Власти Раздельной инициируют создание объединенной громады]]> http://trassae95.com/razdeljnyanskij/news/2017/08/03/vlasti-razdeljnoj-iniciiruyut-sozdanie-objedinennoj-gromady-40548.html Thu, 03 Aug 2017 16:34:27 +0300 http://trassae95.com/razdeljnyanskij/news/2017/08/03/vlasti-razdeljnoj-iniciiruyut-sozdanie-objedinennoj-gromady-40548.html <![CDATA[Раздельнянский район потратит 1,7 млн грн из госбюджета на ремонт дорог]]> http://trassae95.com/razdeljnyanskij/news/2017/08/02/razdeljnyanskij-rajon-potratit-17-mln-grn-iz-gosbyudzheta-na-remont-dorog-40511.html Wed, 02 Aug 2017 14:16:39 +0300 http://trassae95.com/razdeljnyanskij/news/2017/08/02/razdeljnyanskij-rajon-potratit-17-mln-grn-iz-gosbyudzheta-na-remont-dorog-40511.html <![CDATA[Грузовик врезался в дерево в Одесской области: водитель погиб]]> http://trassae95.com/razdeljnyanskij/news/2017/07/23/gruzovik-vrezalsya-v-derevo-v-odesskoj-oblasti-voditelj-pogib-40279.html Sun, 23 Jul 2017 11:59:43 +0300 http://trassae95.com/razdeljnyanskij/news/2017/07/23/gruzovik-vrezalsya-v-derevo-v-odesskoj-oblasti-voditelj-pogib-40279.html