<![CDATA[Trassa E-95]]> http://trassae95.com/ivanovskij/news copyright © trassa e-95 2012 ru Mon, 19 Nov 2018 20:26:41 +0200 http://trassae95.com/img/logo_ya.jpg <![CDATA[Trassa E-95]]> http://trassae95.com/ivanovskij/news <![CDATA[Команда преподавателей физкультуры Ивановского района Одесщины стала победителем местной спартакиады]]> http://trassae95.com/ivanovskij/news/2018/11/18/komanda-prepodavatelej-fizkuljtury-ivanovskogo-rajona-odescshiny-stala-pobeditelem-mestnoj-spartakiady-49803.html Sun, 18 Nov 2018 14:45:19 +0200 http://trassae95.com/ivanovskij/news/2018/11/18/komanda-prepodavatelej-fizkuljtury-ivanovskogo-rajona-odescshiny-stala-pobeditelem-mestnoj-spartakiady-49803.html <![CDATA[Восемь камер видеонаблюдения появились на улицах в пгт Ивановка и соседнем селе Бузиново]]> http://trassae95.com/ivanovskij/news/2018/11/14/vosemj-kamer-videonablyudeniya-poyavilisj-na-ulicah-v-pgt-ivanovka-i-sosednem-sele-buzinovo-49726.html Wed, 14 Nov 2018 10:23:54 +0200 http://trassae95.com/ivanovskij/news/2018/11/14/vosemj-kamer-videonablyudeniya-poyavilisj-na-ulicah-v-pgt-ivanovka-i-sosednem-sele-buzinovo-49726.html <![CDATA[Браконьеры вырубают лес в Ивановском районе уже в промышленных масштабах]]> http://trassae95.com/ivanovskij/news/2018/11/10/brakonjery-vyrubayut-les-v-ivanovskom-rajone-uzhe-v-promyshlennyh-masshtabah-49659.html Sat, 10 Nov 2018 11:29:20 +0200 http://trassae95.com/ivanovskij/news/2018/11/10/brakonjery-vyrubayut-les-v-ivanovskom-rajone-uzhe-v-promyshlennyh-masshtabah-49659.html <![CDATA[Коноплянская ОТГ названа единственной громадой, обеспечивающей бесплатное питание всех учеников школ]]> http://trassae95.com/ivanovskij/news/2018/11/08/konoplyanskaya-otg-nazvana-edinstvennoj-gromadoj-obespechivayucshej-besplatnoe-pitanie-vseh-uchenikov-shkol-49615.html Thu, 08 Nov 2018 13:58:25 +0200 http://trassae95.com/ivanovskij/news/2018/11/08/konoplyanskaya-otg-nazvana-edinstvennoj-gromadoj-obespechivayucshej-besplatnoe-pitanie-vseh-uchenikov-shkol-49615.html <![CDATA[Сельсоветы Ивановского района решили сообща приобрести новый рентген-аппарат для райбольницы]]> http://trassae95.com/ivanovskij/news/2018/11/06/seljsovety-ivanovskogo-rajona-reshili-soobcsha-priobresti-novyj-rentgen-apparat-dlya-rajboljnicy-49558.html Tue, 06 Nov 2018 10:19:11 +0200 http://trassae95.com/ivanovskij/news/2018/11/06/seljsovety-ivanovskogo-rajona-reshili-soobcsha-priobresti-novyj-rentgen-apparat-dlya-rajboljnicy-49558.html <![CDATA[Юные гандболисты из Ивановки и Черноморска вышли в финал чемпионата Украины]]> http://trassae95.com/ivanovskij/news/2018/11/05/yunye-gandbolisty-iz-ivanovki-i-chernomorska-vyshli-v-final-chempionata-ukrainy-49532.html Mon, 05 Nov 2018 10:52:08 +0200 http://trassae95.com/ivanovskij/news/2018/11/05/yunye-gandbolisty-iz-ivanovki-i-chernomorska-vyshli-v-final-chempionata-ukrainy-49532.html <![CDATA[ТВ-новости Ивановского района за 22.10.2018 - 28.10.2018]]> http://trassae95.com/ivanovskij/news/2018/10/31/tv-novosti-ivanovskogo-rajona-za-22102018-28102018-49452.html Wed, 31 Oct 2018 15:32:18 +0200 http://trassae95.com/ivanovskij/news/2018/10/31/tv-novosti-ivanovskogo-rajona-za-22102018-28102018-49452.html <![CDATA[Сельская школа в Ивановском районе получила новый автобус]]> http://trassae95.com/ivanovskij/news/2018/10/30/seljskaya-shkola-v-ivanovskom-rajone-poluchila-novyj-avtobus-49433.html Tue, 30 Oct 2018 17:52:07 +0200 http://trassae95.com/ivanovskij/news/2018/10/30/seljskaya-shkola-v-ivanovskom-rajone-poluchila-novyj-avtobus-49433.html <![CDATA[Медик Ивановской райбольницы на Одесщине стала абсолютным чемпионом района по настольному теннису]]> http://trassae95.com/ivanovskij/news/2018/10/29/medik-ivanovskoj-rajboljnicy-na-odescshine-stala-absolyutnym-chempionom-rajona-po-nastoljnomu-tennisu-49395.html Mon, 29 Oct 2018 10:42:04 +0200 http://trassae95.com/ivanovskij/news/2018/10/29/medik-ivanovskoj-rajboljnicy-na-odescshine-stala-absolyutnym-chempionom-rajona-po-nastoljnomu-tennisu-49395.html <![CDATA[Образцовое сельхозпредприятие Ивановского района взялось за ремонт дорог на территории своего села]]> http://trassae95.com/ivanovskij/news/2018/10/24/obrazcovoe-seljhozpredpriyatie-ivanovskogo-rajona-vzyalosj-za-remont-dorog-na-territorii-svoego-sela-49302.html Wed, 24 Oct 2018 11:40:56 +0300 http://trassae95.com/ivanovskij/news/2018/10/24/obrazcovoe-seljhozpredpriyatie-ivanovskogo-rajona-vzyalosj-za-remont-dorog-na-territorii-svoego-sela-49302.html <![CDATA[ТВ-новости Ивановского района за 15.10.2018 - 21.10.2018]]> http://trassae95.com/ivanovskij/news/2018/10/23/tv-novosti-ivanovskogo-rajona-za-15102018-21102018-49294.html Tue, 23 Oct 2018 18:45:01 +0300 http://trassae95.com/ivanovskij/news/2018/10/23/tv-novosti-ivanovskogo-rajona-za-15102018-21102018-49294.html <![CDATA[Будущая ОТГ на севере Одесской области обзавелась своей пожарной командой ]]> http://trassae95.com/ivanovskij/news/2018/10/20/buducshaya-otg-na-severe-odesskoj-oblasti-obzavelasj-svoej-pozharnoj-komandoj-49234.html Sat, 20 Oct 2018 16:20:56 +0300 http://trassae95.com/ivanovskij/news/2018/10/20/buducshaya-otg-na-severe-odesskoj-oblasti-obzavelasj-svoej-pozharnoj-komandoj-49234.html <![CDATA[ТВ-новости Ивановского района за 1.10.2018 - 14.10.2018]]> http://trassae95.com/ivanovskij/news/2018/10/17/tv-novosti-ivanovskogo-rajona-za-1102018-14102018-49180.html Wed, 17 Oct 2018 16:55:42 +0300 http://trassae95.com/ivanovskij/news/2018/10/17/tv-novosti-ivanovskogo-rajona-za-1102018-14102018-49180.html <![CDATA[ТВ-новости Ивановского района за 24.09.2018 - 30.09.2018]]> http://trassae95.com/ivanovskij/news/2018/10/02/tv-novosti-ivanovskogo-rajona-za-24092018-30092018-48878.html Tue, 02 Oct 2018 11:43:30 +0300 http://trassae95.com/ivanovskij/news/2018/10/02/tv-novosti-ivanovskogo-rajona-za-24092018-30092018-48878.html <![CDATA[Жители поселка на Одесщине отказали немецким инвесторам в строительстве «мусорной» электростанции]]> http://trassae95.com/ivanovskij/news/2018/09/21/zhiteli-poselka-na-odescshine-otkazali-nemeckim-investoram-v-stroiteljstve-musornoj-elektrostancii-48663.html Fri, 21 Sep 2018 12:01:04 +0300 http://trassae95.com/ivanovskij/news/2018/09/21/zhiteli-poselka-na-odescshine-otkazali-nemeckim-investoram-v-stroiteljstve-musornoj-elektrostancii-48663.html <![CDATA[Инвесторы предложили построить мини-теплоэлектростанцию по переработке мусора в Знаменской ОТГ]]> http://trassae95.com/ivanovskij/news/2018/09/14/investory-predlozhili-postroitj-mini-teploelektrostanciyu-po-pererabotke-musora-v-znamenskoj-otg-48525.html Fri, 14 Sep 2018 09:29:26 +0300 http://trassae95.com/ivanovskij/news/2018/09/14/investory-predlozhili-postroitj-mini-teploelektrostanciyu-po-pererabotke-musora-v-znamenskoj-otg-48525.html <![CDATA[Школьники Коноплянской ОТГ будут ездить на новом автобусе "Эталон"]]> http://trassae95.com/ivanovskij/news/2018/09/12/shkoljniki-konoplyanskoj-otg-budut-ezditj-na-novom-avtobuse-etalon-48486.html Wed, 12 Sep 2018 14:16:07 +0300 http://trassae95.com/ivanovskij/news/2018/09/12/shkoljniki-konoplyanskoj-otg-budut-ezditj-na-novom-avtobuse-etalon-48486.html <![CDATA[Власти сельсовета на Одесщине модернизировали отопление в школе при финансовой помощи из Австрии]]> http://trassae95.com/ivanovskij/news/2018/09/11/vlasti-seljsoveta-na-odescshine-modernizirovali-otoplenie-v-shkole-pri-finansovoj-pomocshi-iz-avstrii-48468.html Tue, 11 Sep 2018 18:34:03 +0300 http://trassae95.com/ivanovskij/news/2018/09/11/vlasti-seljsoveta-na-odescshine-modernizirovali-otoplenie-v-shkole-pri-finansovoj-pomocshi-iz-avstrii-48468.html <![CDATA[Бузиновский сельсовет больше других в Ивановском районе помог центральной райбольнице в 2018 году]]> http://trassae95.com/ivanovskij/news/2018/09/08/buzinovskij-seljsovet-boljshe-drugih-v-ivanovskom-rajone-pomog-centraljnoj-rajboljnice-v-2018-godu-48402.html Sat, 08 Sep 2018 09:09:50 +0300 http://trassae95.com/ivanovskij/news/2018/09/08/buzinovskij-seljsovet-boljshe-drugih-v-ivanovskom-rajone-pomog-centraljnoj-rajboljnice-v-2018-godu-48402.html <![CDATA[Ивановские новости за 27.08.2018 - 2.09.2018]]> http://trassae95.com/ivanovskij/news/2018/09/06/ivanovskie-novosti-za-27082018-2092018-48374.html Thu, 06 Sep 2018 18:03:59 +0300 http://trassae95.com/ivanovskij/news/2018/09/06/ivanovskie-novosti-za-27082018-2092018-48374.html <![CDATA[ТВ-новости Ивановского района за 20.08.2018 - 26.08.2018]]> http://trassae95.com/ivanovskij/news/2018/08/27/tv-novosti-ivanovskogo-rajona-za-20082018-26082018-48154.html Mon, 27 Aug 2018 12:04:45 +0300 http://trassae95.com/ivanovskij/news/2018/08/27/tv-novosti-ivanovskogo-rajona-za-20082018-26082018-48154.html <![CDATA[ТВ-новости Ивановского района за 13.08.2018 - 19.08.2018]]> http://trassae95.com/ivanovskij/news/2018/08/22/tv-novosti-ivanovskogo-rajona-za-13082018-19082018-48061.html Wed, 22 Aug 2018 11:17:31 +0300 http://trassae95.com/ivanovskij/news/2018/08/22/tv-novosti-ivanovskogo-rajona-za-13082018-19082018-48061.html <![CDATA[В Одесской области будут судить солдата, зарезавшего местного жителя]]> http://trassae95.com/ivanovskij/news/2018/08/21/v-odesskoj-oblasti-budut-suditj-soldata-zarezavshego-mestnogo-zhitelya-48052.html Tue, 21 Aug 2018 20:07:22 +0300 http://trassae95.com/ivanovskij/news/2018/08/21/v-odesskoj-oblasti-budut-suditj-soldata-zarezavshego-mestnogo-zhitelya-48052.html <![CDATA[Старейший населенный пункт Ивановского района отметил свое 230-летие]]> http://trassae95.com/ivanovskij/news/2018/08/21/starejshij-naselennyj-punkt-ivanovskogo-rajona-otmetil-svoe-230-letie-48035.html Tue, 21 Aug 2018 10:46:21 +0300 http://trassae95.com/ivanovskij/news/2018/08/21/starejshij-naselennyj-punkt-ivanovskogo-rajona-otmetil-svoe-230-letie-48035.html <![CDATA[На трассе возле села Знаменка едва ли не каждую ночь обворовывают машины и их собственников ]]> http://trassae95.com/ivanovskij/news/2018/08/14/na-trasse-vozle-sela-znamenka-edva-li-ne-kazhduyu-nochj-obvorovyvayut-mashiny-i-ih-sobstvennikov-47906.html Tue, 14 Aug 2018 16:14:56 +0300 http://trassae95.com/ivanovskij/news/2018/08/14/na-trasse-vozle-sela-znamenka-edva-li-ne-kazhduyu-nochj-obvorovyvayut-mashiny-i-ih-sobstvennikov-47906.html <![CDATA[ТВ-новости Ивановского района за 30.07.2018 - 12.08.2018]]> http://trassae95.com/ivanovskij/news/2018/08/14/tv-novosti-ivanovskogo-rajona-za-30072018-12082018-47902.html Tue, 14 Aug 2018 14:03:00 +0300 http://trassae95.com/ivanovskij/news/2018/08/14/tv-novosti-ivanovskogo-rajona-za-30072018-12082018-47902.html <![CDATA[Мать четверых маленьких детей из села Малиновка Одесской области свела счеты с жизнью]]> http://trassae95.com/ivanovskij/news/2018/08/06/matj-chetveryh-malenjkih-detej-iz-sela-malinovka-odesskoj-oblasti-svela-schety-s-zhiznjyu-47739.html Mon, 06 Aug 2018 16:40:14 +0300 http://trassae95.com/ivanovskij/news/2018/08/06/matj-chetveryh-malenjkih-detej-iz-sela-malinovka-odesskoj-oblasti-svela-schety-s-zhiznjyu-47739.html <![CDATA[Ивановский район Одесщины выделит более полумиллиона гривен для поддержки творческих коллективов]]> http://trassae95.com/ivanovskij/news/2018/08/02/ivanovskij-rajon-odescshiny-vydelit-bolee-polumilliona-griven-dlya-podderzhki-tvorcheskih-kollektivov-47666.html Thu, 02 Aug 2018 11:58:29 +0300 http://trassae95.com/ivanovskij/news/2018/08/02/ivanovskij-rajon-odescshiny-vydelit-bolee-polumilliona-griven-dlya-podderzhki-tvorcheskih-kollektivov-47666.html <![CDATA[Инвесторы из Германии хотят вырабатывать солнечную энергию на территории несостоявшегося технопарка ]]> http://trassae95.com/ivanovskij/news/2018/07/31/investory-iz-germanii-hotyat-vyrabatyvatj-solnechnuyu-energiyu-na-territorii-nesostoyavshegosya-tehnoparka-47627.html Tue, 31 Jul 2018 15:48:01 +0300 http://trassae95.com/ivanovskij/news/2018/07/31/investory-iz-germanii-hotyat-vyrabatyvatj-solnechnuyu-energiyu-na-territorii-nesostoyavshegosya-tehnoparka-47627.html <![CDATA[ТВ-новости Ивановского района за 23.07.2018 – 29.07.2018]]> http://trassae95.com/ivanovskij/news/2018/07/30/tv-novosti-ivanovskogo-rajona-za-23072018-29072018-47603.html Mon, 30 Jul 2018 14:20:10 +0300 http://trassae95.com/ivanovskij/news/2018/07/30/tv-novosti-ivanovskogo-rajona-za-23072018-29072018-47603.html <![CDATA[ТВ-новости Ивановского района за 16.07.2018 – 22.07.2018]]> http://trassae95.com/ivanovskij/news/2018/07/23/tv-novosti-ivanovskogo-rajona-za-16072018-22072018-47466.html Mon, 23 Jul 2018 19:09:32 +0300 http://trassae95.com/ivanovskij/news/2018/07/23/tv-novosti-ivanovskogo-rajona-za-16072018-22072018-47466.html <![CDATA[Ивановский район получил нового начальника полиции]]> http://trassae95.com/ivanovskij/news/2018/07/19/ivanovskij-rajon-poluchil-novogo-nachaljnika-policii-47389.html Thu, 19 Jul 2018 13:58:59 +0300 http://trassae95.com/ivanovskij/news/2018/07/19/ivanovskij-rajon-poluchil-novogo-nachaljnika-policii-47389.html <![CDATA[Детвора в селе на севере Одесской области получила в подарок сразу две игровые площадки]]> http://trassae95.com/ivanovskij/news/2018/07/18/detvora-v-sele-na-severe-odesskoj-oblasti-poluchila-v-podarok-srazu-dve-igrovye-plocshadki-47372.html Wed, 18 Jul 2018 16:40:07 +0300 http://trassae95.com/ivanovskij/news/2018/07/18/detvora-v-sele-na-severe-odesskoj-oblasti-poluchila-v-podarok-srazu-dve-igrovye-plocshadki-47372.html <![CDATA[Футбольный турнир памяти погибших воинов АТО прошел в Ивановском районе]]> http://trassae95.com/ivanovskij/news/2018/07/17/futboljnyj-turnir-pamyati-pogibshih-voinov-ato-proshel-v-ivanovskom-rajone-47346.html Tue, 17 Jul 2018 15:40:29 +0300 http://trassae95.com/ivanovskij/news/2018/07/17/futboljnyj-turnir-pamyati-pogibshih-voinov-ato-proshel-v-ivanovskom-rajone-47346.html <![CDATA[ТВ-новости Ивановского района за 9.07.2018 – 15.07.2018]]> http://trassae95.com/ivanovskij/news/2018/07/16/tv-novosti-ivanovskogo-rajona-za-9072018-15072018-47318.html Mon, 16 Jul 2018 11:03:32 +0300 http://trassae95.com/ivanovskij/news/2018/07/16/tv-novosti-ivanovskogo-rajona-za-9072018-15072018-47318.html <![CDATA[На ремонт Дома культуры Великого Буялыка выделят 900 тыс. грн - помог народный депутат]]> http://trassae95.com/ivanovskij/news/2018/07/14/na-remont-doma-kuljtury-velikogo-buyalyka-vydelyat-900-tys-grn-pomog-narodnyj-deputat-47299.html Sat, 14 Jul 2018 15:26:32 +0300 http://trassae95.com/ivanovskij/news/2018/07/14/na-remont-doma-kuljtury-velikogo-buyalyka-vydelyat-900-tys-grn-pomog-narodnyj-deputat-47299.html <![CDATA[Камеры видеонаблюдения появились в райцентре Ивановка]]> http://trassae95.com/ivanovskij/news/2018/07/13/kamery-videonablyudeniya-poyavilisj-v-rajcentre-ivanovka-47273.html Fri, 13 Jul 2018 10:58:52 +0300 http://trassae95.com/ivanovskij/news/2018/07/13/kamery-videonablyudeniya-poyavilisj-v-rajcentre-ivanovka-47273.html <![CDATA[Поселок Радостный на севере Одесской области получил свой герб и флаг]]> http://trassae95.com/ivanovskij/news/2018/07/11/poselok-radostnyj-na-severe-odesskoj-oblasti-poluchil-svoj-gerb-i-flag-47230.html Wed, 11 Jul 2018 09:46:13 +0300 http://trassae95.com/ivanovskij/news/2018/07/11/poselok-radostnyj-na-severe-odesskoj-oblasti-poluchil-svoj-gerb-i-flag-47230.html <![CDATA[В центре Ивановки на Одесщине открыли памятник воинам АТО (фото) ]]> http://trassae95.com/ivanovskij/news/2018/07/10/v-centre-ivanovki-na-odescshine-otkryli-pamyatnik-voinam-ato-foto-47218.html Tue, 10 Jul 2018 14:34:55 +0300 http://trassae95.com/ivanovskij/news/2018/07/10/v-centre-ivanovki-na-odescshine-otkryli-pamyatnik-voinam-ato-foto-47218.html <![CDATA[ТВ-новости Ивановского района за 2.07.2018 – 8.07.2018]]> http://trassae95.com/ivanovskij/news/2018/07/09/tv-novosti-ivanovskogo-rajona-za-2072018-8072018-47197.html Mon, 09 Jul 2018 14:15:19 +0300 http://trassae95.com/ivanovskij/news/2018/07/09/tv-novosti-ivanovskogo-rajona-za-2072018-8072018-47197.html <![CDATA[Ивановская райадминистрация определила перевозчика на двух маршрутах]]> http://trassae95.com/ivanovskij/news/2018/07/08/ivanovskaya-rajadministraciya-opredelila-perevozchika-na-dvuh-marshrutah-47182.html Sun, 08 Jul 2018 15:05:02 +0300 http://trassae95.com/ivanovskij/news/2018/07/08/ivanovskaya-rajadministraciya-opredelila-perevozchika-na-dvuh-marshrutah-47182.html <![CDATA[Патриотический велотур для подростков прошел на севере Одесской области]]> http://trassae95.com/ivanovskij/news/2018/07/02/patrioticheskij-velotur-dlya-podrostkov-proshel-na-severe-odesskoj-oblasti-47063.html Mon, 02 Jul 2018 16:30:31 +0300 http://trassae95.com/ivanovskij/news/2018/07/02/patrioticheskij-velotur-dlya-podrostkov-proshel-na-severe-odesskoj-oblasti-47063.html <![CDATA[ТВ-новости Ивановского района за 25.06.2018 – 1.07.2018]]> http://trassae95.com/ivanovskij/news/2018/07/02/tv-novosti-ivanovskogo-rajona-za-25062018-1072018-47056.html Mon, 02 Jul 2018 12:13:25 +0300 http://trassae95.com/ivanovskij/news/2018/07/02/tv-novosti-ivanovskogo-rajona-za-25062018-1072018-47056.html <![CDATA[Выпускники школ Ивановского района Одесщины получили три медали]]> http://trassae95.com/ivanovskij/news/2018/06/30/vypuskniki-shkol-ivanovskogo-rajona-odescshiny-poluchili-tri-medali-47027.html Sat, 30 Jun 2018 09:55:07 +0300 http://trassae95.com/ivanovskij/news/2018/06/30/vypuskniki-shkol-ivanovskogo-rajona-odescshiny-poluchili-tri-medali-47027.html <![CDATA[Власти Ивановки целый год пытаются заставить одесского предпринимателя уйти от зарплат в конвертах]]> http://trassae95.com/ivanovskij/news/2018/06/26/vlasti-ivanovki-celyj-god-pytayutsya-zastavitj-odesskogo-predprinimatelya-ujti-ot-zarplat-v-konvertah-46953.html Tue, 26 Jun 2018 15:31:42 +0300 http://trassae95.com/ivanovskij/news/2018/06/26/vlasti-ivanovki-celyj-god-pytayutsya-zastavitj-odesskogo-predprinimatelya-ujti-ot-zarplat-v-konvertah-46953.html <![CDATA[ТВ-новости Ивановского района за 18.06.2018 – 24.06.2018]]> http://trassae95.com/ivanovskij/news/2018/06/25/tv-novosti-ivanovskogo-rajona-za-18062018-24062018-46927.html Mon, 25 Jun 2018 12:45:58 +0300 http://trassae95.com/ivanovskij/news/2018/06/25/tv-novosti-ivanovskogo-rajona-za-18062018-24062018-46927.html <![CDATA[Депутаты Знаменской ОТГ выделили из своего бюджета 400 тыс. гривен для Ивановской райбольницы]]> http://trassae95.com/ivanovskij/news/2018/06/25/deputaty-znamenskoj-otg-vydelili-iz-svoego-byudzheta-400-tys-griven-dlya-ivanovskoj-rajboljnicy-46925.html Mon, 25 Jun 2018 12:22:16 +0300 http://trassae95.com/ivanovskij/news/2018/06/25/deputaty-znamenskoj-otg-vydelili-iz-svoego-byudzheta-400-tys-griven-dlya-ivanovskoj-rajboljnicy-46925.html <![CDATA[Молодые медработники в Ивановском районе будут получать материальную поддержку из райбюджета]]> http://trassae95.com/ivanovskij/news/2018/06/22/molodye-medrabotniki-v-ivanovskom-rajone-budut-poluchatj-materialjnuyu-podderzhku-iz-rajbyudzheta-46892.html Fri, 22 Jun 2018 15:40:08 +0300 http://trassae95.com/ivanovskij/news/2018/06/22/molodye-medrabotniki-v-ivanovskom-rajone-budut-poluchatj-materialjnuyu-podderzhku-iz-rajbyudzheta-46892.html <![CDATA[Ивановский район Одесщины совместно с сельсоветами направили 1,85 млн гривен на развитие медицины]]> http://trassae95.com/ivanovskij/news/2018/06/17/ivanovskij-rajon-odescshiny-sovmestno-s-seljsovetami-napravili-185-mln-griven-na-razvitie-mediciny-46773.html Sun, 17 Jun 2018 12:30:18 +0300 http://trassae95.com/ivanovskij/news/2018/06/17/ivanovskij-rajon-odescshiny-sovmestno-s-seljsovetami-napravili-185-mln-griven-na-razvitie-mediciny-46773.html <![CDATA[Самый большой элеватор в Одесской области принял первые тонны зерна нового урожая]]> http://trassae95.com/ivanovskij/news/2018/06/16/samyj-boljshoj-elevator-v-odesskoj-oblasti-prinyal-pervye-tonny-zerna-novogo-urozhaya-46764.html Sat, 16 Jun 2018 11:09:36 +0300 http://trassae95.com/ivanovskij/news/2018/06/16/samyj-boljshoj-elevator-v-odesskoj-oblasti-prinyal-pervye-tonny-zerna-novogo-urozhaya-46764.html